Menu

Why & How & What

Why - Waarom we het doen

De stichting is opgericht om reizen te organiseren voor mensen met een beperking. Dat is een bewust gekozen middel om een bepaald doel te bereiken. In de statuten staat het doel prachtig omschreven namelijk; Het bevorderen van het maatschappelijk welzijn, de fysieke en mentale onafhankelijkheid en het voorkomen van sociaal isolement van mensen met een beperking, middels het organiseren van vakantiereizen, logeerarrangementen en recreatieve dagactiviteiten, waarbij het stimuleren van een inclusieve samenleving vooropstaat. 

Stichting Het Buitenhof organiseert reizen voor mensen met een beperking om hun maatschappelijke welzijn te bevorderen en sociaal isolement te voorkomen. Door deze vakanties ervaren deelnemers autonomie, verbondenheid en competentie, zoals beschreven in de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan. De reizen bieden mensen met een beperking de kans om hun eigen keuzes te maken, wat bijdraagt aan hun zelfvertrouwen en gevoel van onafhankelijkheid. Daarnaast helpt het reizen in een groep hen om nieuwe vriendschappen te sluiten en te beseffen dat ze niet alleen zijn, wat eenzaamheid tegengaat en sociale vaardigheden versterkt. Tijdens deze vakanties ontdekken deelnemers bovendien hun eigen capaciteiten en bouwen ze zelfvertrouwen op door uitdagingen te overwinnen. Stichting Het Buitenhof zet zich met passie in om deze positieve impact te realiseren, reis na reis, en maakt hiermee een wezenlijk verschil in het leven van mensen met een beperking.

De WHY van Stichting Het Buitenhof is dan ook als volgt geformuleerd:

De impact van onbeperkt vakantieplezier!


How - Hoe we het doen

Stichting Het Buitenhof heeft zich de afgelopen 47 jaar gespecialiseerd in begeleide groepsreizen voor mensen met een beperking. Volgens de zelfdeterminatietheorie zijn autonomie, verbondenheid en competentie essentieel voor persoonlijke groei. Wij waarborgen deze elementen door onze groepsreizen zo te organiseren dat deelnemers zich betrokken voelen en een gevoel van verbondenheid ervaren. Ons uitgebreide wereldwijde reisaanbod en de aandacht voor individuele behoeften binnen de groep helpen deelnemers hun autonomie en competentie te ontwikkelen. Door verschillende labels en categorieën bieden we een breed scala aan reismogelijkheden aan een diverse doelgroep. Dit unieke aanbod zorgt ervoor dat mensen met een beperking op een veilige manier de wereld kunnen ontdekken. Ons doel is om in 2040 kwalitatief hoogstaande begeleide groepsreizen aan 40.000 reizigers te bieden.

De HOW van Stichting Het Buitenhof is dan ook als volgt geformuleerd: 

We organiseren begeleide groepsreizen met een wereldwijd aanbod voor mensen met een beperking, met oog en zorg voor het individu binnen de groep.


What - Wat we doen

Om de ambitie te realiseren hebben we vijf strategische pilaren gedefinieerd. Alle activiteiten van Stichting Het Buitenhof dragen bij aan een van de volgende pilaren. Wij gaan onze ambitie realiseren aan de hand van de volgende vijf pilaren:

Word vrijwilliger