Menu

Stichting Het Buitenhof

Stichting Het Buitenhof werd opgericht op 10 september 1976 vanuit de idealistische doelstelling om reizen te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit was een gezamenlijk initiatief van Paul Fretz, orthopedagoog uit Leiden, Wim Degreef, onder andere verbonden als medewerker aan een reisorganisatie en Ger van der Kruk, directeur van een gezinsvervangend tehuis in Monster. Dit initiatief ontstond vanuit de behoefte aan meer vakantiemogelijkheden voor deze doelgroep. Destijds was er weinig keuze op het gebied van vakantiebesteding voor verstandelijk gehandicapten, waardoor een specialistische reisorganisatie voor deze doelgroep nodig was. Het doel was om verstandelijk gehandicapten geïntegreerd op vakantie te laten gaan, wat betekent dat ze samen met andere toeristen vakantie kunnen vieren.

En dat is nog steeds onze missie: Wij halen de beperking weg, niet bij de mens, maar bij de reis. Onbeperkt vakantieplezier, in alle opzichten!

Bij Stichting Het Buitenhof geloven we in een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking zorgeloos en onbeperkt vakantie kunnen vieren. Onze reizigers moeten niet gehinderd worden door obstakels, afstanden, culturele verschillen en vooroordelen. Als vrijwilliger kun jij bijdragen aan het realiseren van deze missie, zodat onze reizigers zorgeloos vakantie kunnen vieren zonder praktische belemmeringen.

Onze overtuiging: Iedereen heeft recht op onbeperkt vakantieplezier!

Bij Stichting Het Buitenhof hanteren we verschillende kernwaarden, zoals integer handelen, respectvol omgaan met elkaar, resultaatgericht werken en trots zijn op wat we doen.  Hieronder vindt je meer informatie over de verschillende kernwaardes.  

 • Integer
  We zorgen voor veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen bij onze deelnemers en vrijwilligers.
 • Respectvol
  We gaan respectvol met elkaar om. We zorgen voor veiligheid, betrokkenheid en vertrouwen bij onze deelnemers en vrijwilligers, en maken geen onderscheid naar leeftijd, culturele achtergrond en/of fysieke gesteldheid. We luisteren naar elkaars wensen en behoeften en streven naar het kunnen geven van optimale persoonlijke aandacht aan elkaar. We bewaken hierbij onze eigen grenzen.
 • Resultaatgericht
  We spannen ons actief in om concrete resultaten te behalen en zijn continue alert op het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij houden bij alles wat we doen het vakantieplezier van onze reizigers voor ogen. Bij tegenslagen geven wij niet op, we kijken naar wat wél mogelijk is, denken in kansen en blijven optimistisch.
 • Trots
  Samen zijn wij Stichting Het Buitenhof. Wij, medewerkers én vrijwilligers, zijn trots om voor Stichting Het Buitenhof werkzaam te zijn. We benutten elkaars talenten om zo veel mogelijk voor onze reizigers te kunnen betekenen. Samen bouwen we aan de toekomst.
Word vrijwilliger